ptejteseknihovny.cz knihovny.cz caslin.cz
Návštěv :
Celkem : 12742
Týden : 22
Dnes : 1
Naposledy aktualizováno: 16.05.2022 16:06:26

Administrace

 

Historie knihovny

 

Snaha po založení první veřejné knihovny v Železnici byla již v roce 1848. Základní fond tvořily knihy železnického kaplana Josefa Svobody a fond byl doplňován dary občanů. Po odchodu kaplana Svobody ze Železnice knihovna zanikla. Ve druhé polovině 19. století zřídil ve svém domě obchodník Tvrský soukromou knihovnu. Po ranní mši bylo u Tvrských živo. Přišli čtenáři a obchodník jim půjčoval knihy psané převážně švabachem. Knihy jsou uchovány v muzeu do dnešní doby.

 

Veřejná knihovna v pravém slova smyslu byla založena r. 1893 zásluhou místního lékaře MUDr, Václava Nohejla. Hlavní zásluhu na jejím vývoji měla Občanská beseda, která zřídila čítárnu. Knižní fond hodnotnými knihami a časopisy doplňovali převážně učitelé z místní školy.

 

V současné době má knihovna 1 pobočku v Zámezí. Knihovna je přemístěna do nových prostor ve zrekonstruovaném domě čp. 85.

 

OBRÁZEK : snimek_006.jpg